Marknadsavdelningen

   

Spikgatan 3
753 23 Uppsala
telefon: 018 - 418 40 30
telefax: 018 - 418 40 01
e-mail: marknad@lundagrossisten.se

 

I samma lokaler som hämtlagret i Uppsala är även Lundagrossistens marknadsavdelningen belägen.

Bland det vi gör här kan nämnas följande:

- producerar alla reklamutskick
- producerar vår katalog med tillhörande prislista
- underhåller och uppdaterar hemsidan samt VVS-guiden
- sluter avtal med leverantörer
- underhåller och uppdaterar produktsortimentet
- utvecklar och underhåller LundaOnline
- kontrollerar, sammanställer och distribuerar statistik
- huvudansvarar för vårt eget affärssystem
- m.m.