Affärsidé

Affärsidé 

Kundens behov av VVS-Material skall finnas på ALLA hämtlager för omgående leverans.

Våra kunder är professionella och yrkesskickliga rörinstallatörer med ett stort kontinuerligt VVS-behov som handlar sitt material rationellt och i större kvantiteter.

Genom ett rationellt och nytänkande arbetssätt hos branschens skickligaste personal kan vi tillföra VVS-materialet branschens mesta mervärde till lägsta möjliga marginal. Vi vidareutbildar kontinuerligt vår personal och lägger stor vikt på att hela tiden ta fram nya och vidareutveckla tjänster som skall hjälpa våra kunder i deras dagliga arbete.

Tack vare en stark ägarstruktur och ett bra samarbete med våra leverantörer kan vi satsa på stora fullsortimentslager på alla orter där vi finns representerade.