Inga krångliga rabatter

Som helkund hos oss slipper du sätta dig in i en massa olika produktgrupper med skiftande avtal, bruttopriser och rabatter. Du behöver inte vara en duktig förhandlare då lojalitet och inköpsvolym per automatik ger dig rätt priser, på allt! Tack vare detta behöver du inte heller lägga någon tid på fakturakontroller.

 

Enkelt och rättvist!

 

Kontakta oss om du vill veta mer.

 

 

Historia

 

Lundagrossisten är ett familjeägt företag som startades i Lund av Bo Johansson under slutet av 70-talet.

 

Till att börja med såldes svensktillverkade mässingsdelar via postorder till rörfirmor i hela landet. Därefter har en kontinuerlig expansion av både sortiment och kunder skett och varefter marknaden varit mogen har hämtlager öppnats på de orter där ett kundunderlag funnits. Den postorderverksamhet som finns kvar sköts ännu idag från Lund och Gävle.

 

Öppningsår för Lundagrossistens alla lager:

 

Lund - 1977.

Solna - 1986.

AB Felix Palmér i Malmö - 1987.

Bandhagen - 1990.

Mölndal - 1990.

Uppsala - 1993.

Nacka - 1995.

Västerås - 2003.

Kungsholmen - 2009.

Gävle - 2009.

Bromma - 2010.

Solna flyttar till ny adress - 2011.

Täby - 2011.

Uppsala Norr - 2012.

Länna - 2016.

Spånga - 2017.

Malmö City - 2018.

 

Lundagrossisten har genom åren förändrat den Svenska VVS-branschen genom att erbjuda alla rörfirmor en hög servicenivå. Via bl.a. hög leveranssäkerhet, ett rättvist och enkelt pris/rabattsystem har det t.ex. inte krävts att rörfirmorna måste ha en duktig förhandlare för att få köpa sitt VVS-material till rätt pris. Tvärtemot sina konkurrenter arbetar inte Lundagrossisten efter något "centrallagertänkande", alla hämtlager är istället fullsorterade med hela katalogsortimentet och har ett lagervärde på mellan 15 till 20 miljoner kronor.

Lundagrossisten har i dagsläget närmare 200 anställda och omsätter drygt 1,3 miljard sek. Vi äger samtliga hämtlager samt ett antal strategiskt placerade fastigheter avsedda för framtida etableringar.

Bo Johansson är som VD och ägare fortfarande mycket engagerad och aktiv i företaget.

 

Bilder från våra lager

 

Lundagrossisten i Ryssland

Under 2007, med mer än trettio års erfarenhet i Sverige, öppnade vi vårt första kontor i Ryssland. För närvarande har vi branschens största filialnät med 43 filialer och vi planerar att öppna ytterligare 10 stycken i år, 2021. Till år 2029 planerar vi att ha c:a 200 filialer. Precis som i Sverige öppnar vi kontinuerligt nya lager där vi ser ett marknadsbehov.

 

Vi är idag närmare 600 st anställda och omsättningen, omräknat i svenska kronor, motsvarar ungefär 1,6 miljarder.

 

Det finns ett jättestort behov och intresse hos ryska installatörer att utbilda sig, därför har vi valt att driva många olika utbildningsprojekt, både tillsammans med tillverkare och med ryska VVS-installatörers förbund, Namis. Detta gör vi för att certifiera både personal och kunder och på så sätt höja kompetensnivån i branschen.

 

www.lunda.ru