VA 1-rörs väggbricka m. möjlighet att låsa muttern