Byggbilder Länna

 

1 år sedan byggstart
Länna
Lunda Återvinningcentral
Kuren
Augusti
Maj
Maj
Maj
April
April
April
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
 
Februari
feb2 feb1
Februari
 
December
December
December
 
Panorama från Svarvarvägen
 
Oktober - Framsida 
 
 
Oktober - Baksida 
 
Oktober
 

Bäckströms jobbar på med det omfattande markarbetet 

Bottenplattan för den främre delen är klar
 
 
 
Augusti
 
Tillbaka