VA Blandarfäste 160 c/c inkl. tätningssats för Pex