Integritetspolicy

Så här ser Lundagrossisten på det uppdaterade integritetsskyddet:

 • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
 • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
 • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.
 • Vi informerar berörda parter som är registrerade samt angivna myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Uppgifter Om Dig

 • Personuppgifter
  Namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum och befattning.
 • Ändamålet med behandlingen
  Vi samlar in de uppgifter som behövs för att du ska kunna identifieras som kund hos oss, prenumerera på vårt nyhetsbrev/kampanjutskick, få sms-utskick, delta i tävlingar, få en present vid din födelsedag, etc.
 • Rättslig grund för behandlingen
  Avtal och samtycke.
 • Lagringstid
  Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

Dina Rättigheter

 • Rätt till återkallande av samtycke
  Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycker kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.
 • Rätt till tillgång
  Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.
 • Rätt till rättelse och radering
  Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.
 • Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling
  Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Vi kommer omedelbart att upphöra med direktmarknadsföring, så snart du meddelar oss att du inte längre vill ta del av denna information. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t ex om du anser att uppgifterna inte är korrekta.
 • Frågor
  Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på Lundagrossisten marknad@lundagrossisten.se