Reparationskoppling

Momentnyckel SKALL användas, den hittar Ni under flik V
RSK Beskrivning Benämning Typ Dimension
9684922 D-831 NORMACONNECT 76,1* REPARATIONSKPL*
Reparationskopplingar
76,1
9684924 D-832 NORMACONNECT 88,9* REPARATIONSKPL*
Reparationskopplingar
88,9