Laddomat 21-60

För inkoppling av ”ren” vedpanna (max 80kW) till komplett tank försedd med VVB och shunt.

 • Högeffektiv cirkulationspump.
 • Hög drifttemperatur och snabb
  avstängning efter eldning.
 • Självcirkulation vid strömavbrott gör att
  pannan ej förstörs genom torrkokning.
 • Termometrar och avstängningsventiler
  med spak ingår.
 • Levereras med EPP-isolering.

  Beskrivning TypDim
L-4805
LaddomatCu 28 3
L-4806
Konsol-
L-4810
Termometer-