Laddomat 11-30 Erp

För alla pannor med maxeffekt upp till 60 kW.

• Höjer temperaturen till pannbotten vilket förhindrar korrosion och förlänger pannans livslängd.
• Höjer pannans verkningsgrad genom att snabbt reglera till en hög och jämn arbetstemperatur.
• Avstängningsventiler
• Öppningstemperatur 63°C.

  Beskrivning Dim
L-4804
Cu 22