Dubbelrör värme med plusisolering

Pex-rörskulvert med syrediffusionsspärr av EVOH. Max temp. +95°C, kontinuerligt +80°C, tryckklass 0,6 MPa. Certifierad värmeledningförmåga 0,0216 W/mK.
RSK Beskrivning Dok Benämning Ytterligare beskrivning
Y-5005 MAXITHERM DUBBELRÖR PLUS.2x25x2,3/111 VÄRME ENH=m
Typ 1: Maxitherm Pex-rörskulvert
Typ 2: Dubbelrör värme med plusisolering
Dimension: 25x2,3
Mantel: 111 mm
Maxlängd: 450 m
Y-5006 MAXITHERM DUBBELRÖR PLUS 2x32x2,9/126 VÄRME ENH=m
Typ 1: Maxitherm Pex-rörskulvert
Typ 2: Dubbelrör värme med plusisolering
Dimension: 32x2,9
Mantel: 126 mm
Maxlängd: 350 m
Y-5007 MAXITHERM DUBBELRÖR PLUS.2x40x3,7/145 VÄRME ENH=m
Typ 1: Maxitherm Pex-rörskulvert
Typ 2: Dubbelrör värme med plusisolering
Dimension: 40x3,7
Mantel: 142 mm
Maxlängd: 350 m
Y-5008 MAXITHERM DUBBELRÖR PLUS.2x50x4,6/182 VÄRME ENH=m
Typ 1: Maxitherm Pex-rörskulvert
Typ 2: Dubbelrör värme med plusisolering
Dimension: 50x4,6
Mantel: 182 mm
Maxlängd: 100 m