Calio S 25-60

Våtlöpande, högeffektiv cirkulationspump med permanentmagnetmotor.
Enkel inställning för fasta varvtal, konstant tryckhållning alt. proportionerlig tryckreglering.
Flöde, tryck, & effektförbrukning visas i displayen. Förenklad elkontakt för snabb installation. Nattsänkning.
+2°C -> +95°C. R40 utv.gg.
Info 1 Art nr Dok Benämning Info 2
Q-4158
CALIO S 25-60 130 Typ: Värme & kyla
Användningsområde: Mindre fastigheter
Storlek: 25-60
Bygglängd: 130
Bra deal: Ja
Anslutning: R40
Med isolering: —
Q-4159
CALIO S 25-60 180 Typ: Värme & kyla
Användningsområde: Mindre fastigheter
Storlek: 25-60
Bygglängd: 180
Bra deal: Ja
Anslutning: R40
Med isolering: Ja