Effektvakt EL-ON-83D

Utan strömkännarsats, för 2 elpatroner på vardera max 6 kW, med tidsfördröjning.
Förberedd för diff.taxa.

  Beskrivning Typ
L-796
Effektvakt EL-ON-83D
L-797
Elotron TR-1 strömkännarsats till EL-ON-83D