Laddomat MR 40 Erp

Ersätter Laddomat 4030 och äldre versioner av MR40. För reglering av laddning mellan kombipanna och ”tom” tank.
Pannan har inbyggd varmvattenberedare och shunt.
Vid eldning skickar Laddomat MR 40 överskottsvärmen till tanken.
Genom att MR 40 förvärmer det kalla vattnet från tanken förhindras kondens och korrosion.
Efter avslutad eldning styrs det heta vattnet tillbaka till toppen av pannan.
Detta sker med låg hastighet så att skiktning uppstår och all värme tas till vara.

  Beskrivning
L-801