Laddomat MR 50 Erp

Ersätter Laddomat 5030. För reglering av laddning mellan huvudtank, el- eller kombipanna och ”tom” tank.
Pannan har inbyggd varmvattenberedare och shunt. Vid eldning skickar Laddomat MR 50 överskottsvärmen till tanken.
Efter avslutad eldning styrs det heta vattnet tillbaka till toppen av pannan.
Detta sker med låg hastighet så att skiktning uppstår och all värme tas till vara.

  Beskrivning
L-802