Valco 139J

Valco 139J
Info Art nr Benämning Nr
-
Q5100
PUMPHUS 128-148
9
-
Q5101
PLUGG M. PACK. 1/4 128-150
31, 33
-
Q5102
PLASTSKYDDSPLUGG 1
-
Q5103
DIFFUSORRÖR 128-139 ENHET=SATS
13, 14
-
Q5138
DIFF.RÖRSPACKNINGAR 128-150 ENHET=SATS
17, 18
-
Q5104
DIFF.SKIVA 128-148
10
-
Q5127
PUMPHJUL 139
2
-
Q5128
AXELMUTTER 139-148 MED BRICKA
7, 25
-
Q5107
AXELKIL 128-165
6
-
Q5129
AXELTÄTNING 129-150 ENHET=SATS (3 DELAR)
3, 29
-
Q5109
PUMPH.O-RING 128-150
4
-
Q5111
PUMPH.BULT 128-148#
85
-
Q5131
ELMOTOR 139# 55+56+59+60+61+67+70+71+83+84#
55 ,56, 59, 60, 61, 67, 70, 71, 83, 84
-
Q5132
ELMOTORSKRUV 129-150
84
-
Q5133
TYPSKYLT 139#
150
-
Q5134
UTJÄMN.BR. 129-150
59
-
Q5135
FLÄKTHJUL 139-148
57
-
Q5136
FLÄKTKÅPA 129-150
58
-
Q5118
KOPPL.PLINT 128-148# 1-FAS#
-
Q5119
KOPPL.PLINTSBRICKA#
-
Q5120
KOPPL.PLINTSMUTTER#
-
Q5121
KONDENSATOR 128-139
75
-
Q5122
MONT.PLÅT FÖR KOND.* TILL 128-148J*
76
-
Q5123
ELKABEL FÖR 128-148J JORDAD
-
Q5124
DRAGAVL. 128-148J
71
-
Q5126
KÅPSKRUV 128-165#
-
Q5147
KULLAGER 129-150
60, 61
-
Q5148
KOPPL.PLINTSKÅPA TILL 128-148 1-FAS
70
-
Q5153
MELLANDEL TILL R.F. JSS
16
-
Q5155
PUMPHJULSSTYRNING TILL R.F. JSS
40