FMM R10 med kägla

Kranöverdel för sätesdjup max. 24mm.

  Beskrivning Typ
C-604
KV
C-605
VV