Reduceringsventil reducerar från max 25 bar ner till 1-5,5 bar