LundaOnline


 

Webbaserat program helt och hållet utformat utifrån hur en rörfirma jobbar.

Mycket enkelt att komma igång.

Du kan använda det överallt där du har internetuppkoppling; från dator, surfplatta eller telefon.


 

Subventionerad årskostnad.

Du betalar endast 2.800:- om året, oavsett hur många användare ni är.


 

Du skapar enkelt:

Offerter,

Arbetsorder,

Fakturaunderlag,

Fakturor,

Svefakturor,

Påminnelser,

Räntefakturor,

Rot-avdrag och xml-filer för Rot-utbetalning,

Kundregister,

Prislista,

Beställningar,

m.m.

Med våra elektroniska följefiler kan du ytterligare förenkla ditt administrativa arbete.   


 

Utvecklas kontinuerligt, förslag på förbättringar mottages tacksamt.


Kontakta ditt Lundalager för mer info och demo.